Θεατρικές παραστάσεις 2 αποτελέσματα ~ Ευρύτερη περιοχή: Πειραιάς ~

Είδος

Ημέρα

Ο Ηλίθιος

Δράμα Κοινωνικό
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Ηρώων Πολυτεχνείου 32
Πειραιάς

Πέερ Γκύντ

Κοινωνικό (1 ώρα και 30 λεπτά)
ΕΝ-Α - Σουρή & Μαλαγαρδή 95
Κορυδαλλός

Ο Ηλίθιος

Δράμα Κοινωνικό
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Ηρώων Πολυτεχνείου 32
Πειραιάς

Πέερ Γκύντ

Κοινωνικό (1 ώρα και 30 λεπτά)
ΕΝ-Α - Σουρή & Μαλαγαρδή 95
Κορυδαλλός