Εορταστικό πρόγραμμα 2017

- Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν -

Μέχρι Σάββατο 23/12 προγραμματισμένες ώρες παραστάσεων

Κυριακη 24/12 ΑΡΓΊΑ 

Δευτέρα 25/12 18.00

Τρίτη 26/12 18.00

Τετάρτη 27/12 έως Σάββατο 30/12 προγραμματισμένες ώρες παραστάσεων

Κυριακή 31/12 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 1/1 18.00

Τρίτη 2/1 18.00

Τετάρτη 3/1 έως Σαββατο 6/1 προγραμματισμένες ώρες παραστάσεων

Κυριακή 7/1 ΑΡΓΙΑ 

και από Τετάρτη 10/1 προγραμματισμένες ώρες παραστάσεων